МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕГИОНЛАРИНИНГ СУВ, ЕР ВА ГИДРОЭНЕРГЕТИК МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ
Морозов Александр Николаевич

 

Муаммоларни, айни уларни тугдирган фикр юритиш
билан, хеч качон ечиш мумкин эмас
Альберт Эйнштей

Бош сахифа

26 нчи чикиш
5 сентябр 2012 г
Сайт мундарижаси

Шу сайтдан бошлаб биз сайтимизни, бир нечта бўлимларга бўлинган холда, шаклини озгина ўзгартирамиз:

I. ВІ. МО сув, ер, гидроэнергетик ресурсларидан фойдаланиш масалалари хозирги вактда ечими бўлмаган, принципиал масалаларни ёритиб берадиган ишлар каерда ифодаланган

II. Олимлар ва мутахасислар учун бахслашиш клуб - муаллифлар-нинг муаммоларни ечиш йўлларини кай тарзда кўришини акс эттирувчи баслашув маколалари ёки мулохазалари тўгрисидаги фикрларини чоп этадиган бўлим.ях

III. Мелиорация тўгрисида шунчаки бу ерда асосан, хар кандай фермер учун мелиорация тўгрисида оддий баён этилган маколалар ва лекцияларни чоп этиш бўйича янги бўлим. Бунда биз муаммоларни ечишда ўз карашларимиз акс эттирилиган кискача маколаларда рус, ўзбек ва инглиз тилларида баён этамиз.

IV. Сўранг - жавоб берамиз, бу хам сайтни олиб борувчилардан (албатта (табиийки) уларнинг билимлари чегарасида!) мутахассис маслахатини олишни хохловчилар учун мелиорациянинг хамма кўринишлари: сугориш, сув куйиш коидалари (техникаси), сув куйиш ва сугориш, меъёрлари, сувли ва тузли тартиботларини йўлга кўйиш, шўрланган ерларни ювиш, тупрок унумдорлиги, кишлок хўжалик экинларини парвариш агротехникаси ва албатта, тупрокларга минимал ва нуллик ишловлар бериш бўйича янги бўлим.

V. Сиз биласизми... биз бу ерда хеч кандай изохсиз, манбаъларга хавола килган тарзда, кизикарли фактларни чоп этамиз.

VI. Чет эллик тажриба - бу ерда, мухлисларимиз учун фойдали, Интернетдан олинган ахборотлага асосланган маълумотлар.

VII. Ирригация тарихи - тарихни билмайдиган одам доимо хаскашни босиб олиш хавфи олдида туради.

VIII. Танланган далиллар - мелиорация бўйича тавсия этилган китоблар.

IX. Богланишлар - бу ерда сайтни тузувчилар хакида маълумотлар оласиз.

X. Ахборотни жўнатиш - бу ерда Сиз А.Морозовга ахборотни жўнатишингиз мумкин.

Г.Н.Павлов хотирасига

Д.М.Рыскулов. И.А.Герарди таваллудининг 100-йиллигига.И

Юкорида эслатиб ўтилган хар кайси бўлимни кўриб чикиш учун компьютернинг "сичкончасини" чап томонидаги кнопкасини чертиб кўйинг.
Агар биронта маколани бошка бўлимларда учратиб колсангиз, хайрон бўлманг, демак у турли аудиторияларимиз ўкувчилари учун фойдали бўлиши мумкин.


Китобни безатишда бизга рассом Игорь Артюхов ёрдам берди. Унга чин кунгилдан ташаккуримизни билдирамиз

Техник ёрдамни Игорь Морозов амалга оширди.

Сайтда келтирилган баъзи расм ва суратлар номаълум нашр этилган манбалардан келтирилганлиги ва муаллифларга хавола килинмагани учун, бизларни кечиришингизларни сўраймиз..Сайт создан в системе uCoz